LAN-et på Lekvam

Fast IPv4: 80.86.216.26
Fremst står NASen LAN-adresse 192.168.1.10. WAN-NICet har MAC-adresse: 00:50:fc:6d:77:a6 og fast IP er knyttet til denne. NAS-en router både ipv4 og ipv6. ipv4 nates mens radvd gir ipv6 2a03:9a00:fff2:3660::/60 fra Hesbynett (6rd, via 81.29.32.3)

Etter lynnedslag står Router 1 først med mac: 00:50:fc:6d:77:a6

Router 1 er nærmest vanilla ddwrt setup. DHCP-server. Router 2 er AP-only etter denne oppskriften.
Router 3 er bridge repeater etter denne oppskriften.