Melkeproduksjon med robot

  • 15.12.14. Pekeskjerm til VMS oppgradert.