Lekvam

Dette er og blir en slags samlingsside for gården Lekvam ( 59.085, 6.0) og omeng, samt ymse og annet. Lekvam hører til nord i Strand Kommune og ligger mellom Vostervatnet og Bjørheimsvatnet i sør. Navnet Lekvam kommer fra gammeltnorsk «Leikvangr»; en sted folk møttes for lekene sine. Av det vi vet busette folk seg på Lekvam i 1563. I «Soga um Stand» av Holger Barkved sies det at Lekvam har hatt flere navn siden den tid; Leguang (1563), Languang (1602), Leuang (1606), Legwang (1610), Leqvang (1661), og Leqwang (1723).

I 1661 bodde det tre menn på Lekvam; Gunnar, Suen og Aslak. Lekvam var en halvgård. Bispestolen eide halve, og Lyse Kloster eide en andre halvparten med «hals og hand». Klosteret hadde altså domsrett over folket.

I 1839 ble gården delt i tre. Rasmus Christofferesen og Rasmus Rasmusen fikk like store deler, mens Torfind Christoffersen fikk en noe større part. Torfind tok senere navnet Lekvam.

Ein peikefinger

Historie

Dato Link Kommentar
1968-03-10 Ola Lekvam m.m. forteller om fellesbeite på Leite
2011-08-09 Ein heil skuleklasse døde i flyulukka (1961), NRK – Eg gløymer aldri dagen eg fann
flyet, seier 76 år gamle Ola Lekvam, han
var første mann på ulukkesstaden.
2015-01-21 Norge rundt, «Knivdamer», NRK Nett-TV
2015-01-30 Fellesfjoset, 40 år, Strandbuen
2015-04-30 «Tirsdagsturgjengen» på Lekvamsåsen, Strandbuen Ola Lekvam forteller b.a. om
«Drapssaka på Lekvam i 1626»

EDB

Ymse