Lekvam

Dette er og blir en slags samlingsside for gården Lekvam ( 59.085, 6.0) og omeng, samt ymse og annet.

Ein peikefinger

Historie

Dato Link Kommentar
1968-03-10 Ola Lekvam m.m. forteller om fellesbeite på Leite
2011-08-09 Ein heil skuleklasse døde i flyulukka (1961), NRK – Eg gløymer aldri dagen eg fann
flyet, seier 76 år gamle Ola Lekvam, han
var første mann på ulukkesstaden.
2015-01-21 Norge rundt, «Knivdamer», NRK Nett-TV
2015-01-30 Fellesfjoset, 40 år, Strandbuen
2015-04-30 «Tirsdagsturgjengen» på Lekvamsåsen, Strandbuen Ola Lekvam forteller b.a. om
«Drapssaka på Lekvam i 1626»

EDB

Ymse