Torvald Tåke

Innlegg Dato
Wildcard email address with postfix 2017-10-01
Vim tips 2017-09-30
Manipulate EXIF data 2017-09-28

Eldre lenker

Googles bashkonvensjoner
eller tips til bedre bash-skripting Regex på 55 min
Et friskt visualiseringsbibliotek kan være kjekt.
Programming on UNIX - http://www.catb.org/~esr/writings/taoup/html/
Fin guide til epostserver på debian - https://scaron.info/blog/debian-mail-postfix-dovecot.html

Never forget

Den hyggeligste flash loopen.