# Historie

Lekvam hører til nord i Strand Kommune og ligger mellom Vostervatnet (opens new window) og Bjørheimsvatnet (opens new window) i sør. Navnet Lekvam kommer fra gammeltnorsk «Leikvangr»; en sted folk møttes for lekene sine. Av det vi vet busette folk seg på Lekvam i 1563. I «Soga um Stand» av Holger Barkved sies det at Lekvam har hatt flere navn siden den tid; Leguang (1563), Languang (1602), Leuang (1606), Legwang (1610), Leqvang (1661), og Leqwang (1723).

I 1661 bodde det tre menn på Lekvam; Gunnar, Suen og Aslak. Lekvam var en halvgård. Bispestolen eide halve, og Lyse Kloster eide en andre halvparten med «hals og hand». Klosteret hadde altså domsrett over folket.

I 1839 ble gården delt i tre. Rasmus Christofferesen og Rasmus Rasmusen fikk like store deler, mens Torfind Christoffersen fikk en noe større part. Torfind tok senere navnet Lekvam.

For en stund siden. Nærmere nå.